AANPASSINGEN LEEFTIJD

Door feedback van ouders zijn bepaalde kampjes gewijzigd in leeftijdscategorie.

Op die manier kunnen we voldoen aan de vraag om kinderen uit het eerste leerjaar die nog geen 7 jaar zijn toch te laten deel te nemen aan kiddo kampjes.