Mutualiteitsformulieren binnenkort online

TERUGBETALING ZIEKENFONDS

De kosten voor een vakantie kunnen snel oplopen. Op verschillende manieren kan je financiële voordelen krijgen voor de deelname aan vakantieactiviteiten voor kinderen een terugbetaling van je ziekenfonds is hier één van.

Vanaf 19/09/2020 komt er een document onder je account bij 'mijn attesten'. Dit attest kan je indienen bij je mutualiteit om een terugbetaling te ontvangen.  Voorlopig vullen wij dus geen mutualiteitsattesten meer in die we ontvangen.