Resultaten tevredenheidsmeting Popsjotzomer 2021

Midden september peilden we bij de ouders naar de tevredenheid over de afgelopen Popsjotzomer a.d.h.v. een online bevraging. De resultaten kunt u hieronder nalezen. 

 

Algemeen                                                                                                                                                                                           

91% van de ouders is tevreden tot heel tevreden over de Popsjotwerking van de voorbije zomervakantie. Er zijn twee grote redenen om te kiezen voor Popsjot: nood aan opvang tijdens schoolvakanties als het leuke aanbod voor de kinderen.

 

Communicatie                                                                                                                                                                                       

64,7% van de deelnemers geeft aan dat het aanbod tijdig online staat. Het online inschrijvingsmoment wordt slechts door 44% als vlot ervaren. De bereikbaarheid van het Popsjotteam is moeilijk te bepalen aangezien de (grote) helft “Niet van toepassing” invulde.

 

Begeleiding                                                                                                                                                                                             

71,6% geeft aan dat het onthaal van de Popsjotbegeleiders correct verloopt. 77,6% geeft aan dat de Popsjotbegeleiders correct omgaan met hun kind. Er worden aangepaste sport- en spelactiviteiten aangeboden volgens 71,6% van de deelnemers.

 

Aanbod                                                                                                                                                                                                                                             

Zowel over de duur van de activiteiten als de voor- en naopvangmogelijkheden zijn ouders tevreden (>94%).                           

96% van de deelnemers vond het aanbod voldoende tot heel divers. In de commentaren werd wel het beperkte aanbod voor 12+ aan de kaak gesteld. Slechts 69,8% van de deelnemers vindt het aanbod betaalbaar. 

 

Locaties                                                                                                                                                                                               

De Popsjotlocaties worden door het merendeel van de bevraagden (>75%) als veilig en vlot bereikbaar bevonden.

 

Corona                                                                                                                                                                                           

Corona weerhield 95% van de ouders niet om in te schrijven voor het Popsjotaanbod. De coronamaatregelen belemmerden de werking niet volgens 81% van de deelnemers.

 

Actiepunten                                                                                                                                                                                       

Om de Popsjotwerking verder te optimaliseren, stelden we, op basis van de resultaten van de tevredenheidsmeting, volgende actiepunten op:

  • Het aanbod tijdig online zetten (uitgangspunt: 1e week na de schoolvakantie die de betreffende schoolvakantie voorafgaat).
  • Het online inschrijvingsmoment optimaliseren (het volgend inschrijvingsmoment zal om 20u doorgaan).
  • De bereikbaarheid van het Popsjotteam via mail en telefoon aanhouden.
  • De verwachtingen m.b.t. onthaal en begeleiding door de Popsjotbegeleiders duidelijk communiceren en opvolgen.
  • Het aanbod diverser maken voor 12+.
  • De betaalbaarheid van de kampen/dagactiviteiten analyseren en mogelijkheden verder onderzoeken. 
  • Mail met praktische informatie voorzien een week vooraleer het kamp start.