Corona-regelgeving schudt Popsjot en IBO Hopsakee door elkaar

Beste ouders, hallo iedereen,

Je volgde ongetwijfeld ook de beslissingen van de jongste Nationale Veiligheidsraad. Intussen zijn die beslissingen vertaald in een hele reeks verplichte draaiboeken en richtlijnen.

Je voelt de bui al hangen: de regels zijn zo strikt dat we bijna de hele programmatie van Popsjot én IBO Hopsakee moeten aanpassen.

Geloof ons, dit is niet leuk. Niet voor jullie, maar zeker ook niet voor alle vrijetijdsdiensten die een maandenlange voorbereiding zien verloren gaan.

Maar we kunnen niet anders. Gelukkig biedt de stad ook mét Corona-regelgeving graag aan alle kinderen en jongeren een gevarieerd en aantrekkelijk vrijetijdsaanbod in juli en augustus. Lees je even mee?

 

Hét principe voor het zomerse vrijetijdsaanbod is de weekbubbel: een kind/jongere kan per week slechts deelnemen aan activiteiten van één organisator. Met andere woorden: een kind/jongere moet tijdens de zomervakantie per week kiezen voor Popsjot (zonder te ‘shoppen’ tussen de vele activiteiten), IBO Hopsakee, de speelpleinwerking of een ander initiatief (bv. kamp van een jeugdbeweging).

Tot vorig jaar was het bv. mogelijk om op maandag naar de opvang van IBO Hopsakee te gaan, op dinsdag en woensdag een Popsjot-kamp mee te maken en op donderdag en vrijdag te spelen in De Piepauw. Dit jaar is dit door de Corona-regelgeving onmogelijk: van zodra een kind/jongere kiest voor één organisatie, moet het kind de rest van de week bij die bubbel blijven (of anders één of meerdere dagen thuis of in de eigen bubbel elders opvang krijgen). De organisatie houdt voor de rest van die week een plaatsje vrij voor dat kind/die jongere.

Deze richtlijnen zijn streng maar duidelijk. Daarom besliste de stad Poperinge om het volledige zomerse vrijetijdsaanbod aan het principe van de weekbubbel aan te passen. Dit heeft enorm grote gevolgen. Met uitzondering van de inschrijvingen voor enkele drie- en vierdaagse en alle vijfdaagse kampen (voor- én namiddag), die perfect aan de weekbubbel beantwoorden, worden alle inschrijvingen voor Popsjot geannuleerd. Ook bij IBO Hopsakee worden alle inschrijvingen geannuleerd.

Maar de stad laat de kinderen/jongeren en hun ouders natuurlijk niet in de kou staan. Alle betrokken vrijetijdsdiensten zijn bijzonder hard aan het werk om tegen vrijdag een nieuw zomerprogramma samen te stellen, conform het principe van de weekbubbel.

Popsjot gaat dus volledig voor een reeks vijfdaagse zomerkampen. IBO Hopsakee schrijft kinderen (kleuters en eerste graad lagere school) bij voorkeur enkel per week in. Voor speelpleinwerkingen wordt ook verwacht dat de kinderen ook per week deelnemen.

Concreet ziet de timing er als volgt uit:

  • Maandag 8 juni: communicatie naar alle ouders rond de opgelegde regelgeving en de gevolgen voor het zomerse vrijetijdsaanbod in Poperinge (is dus o.a. deze boodschap).
  • Maandag 8 juni: op de website van Popsjot staat het overzicht van de geannuleerde activiteiten.
  • Vanaf dinsdag 9 juni: annulering van alle inschrijvingen van Popsjot (met uitzondering van de vijfdaagse kampen) en van alle inschrijvingen voor IBO Hopsakee;
  • Vanaf vrijdag 12 juni: integrale terugbetaling van alle geannuleerde inschrijvingen van Popsjot. Voor IBO Hopsakee gebeurden nog geen betalingen;
  • Vrijdag 12 juni: de vrijetijdsdiensten plaatsen het aangepaste programma van Popsjot (met uitsluitend 5-daagse kampen) online;
  • Maandag 15 juni om 18u.: start van de inschrijvingen voor het aangepaste programma van Popsjot. Annuleringen kunnen gratis tot 30 juni;
  • Woensdag 17 juni om 18u.: start van de inschrijvingen (per week) voor IBO Hopsakee. Weekinschrijvingen krijgen voorrang.

 

We begrijpen dat de gedwongen annuleringen de planning in veel gezinnen sterk bemoeilijken maar we zijn er ook van overtuigd dat het nieuwe en ruime aanbod straks de meeste noden kan invullen. Popsjot, IBO Hopsakee én de speelpleinwerkingen hebben een voldoende grote capaciteit om zelfs op basis van de huidige Corona-maatregelen elk kind/jongere zijn favoriete vrijetijdsbesteding aan te bieden.

We hopen op jullie begrip en kijken uit naar een verdere samenwerking.

Namens de stad Poperinge,

De vrijetijdsschepenen Marjan Chapelle, Ben Desmyter en Loes Vandromme.

 

PS: bovenstaande scenario’s zijn gebaseerd op de verplichte en geadviseerde Corona-maatregelen d.d. 8 juni. Bij eventuele versoepelingen behouden we deze nieuwe aanpak. Enkel als de maatregelen opnieuw strenger worden, moeten we noodgedwongen opnieuw bijsturen.